Elev kräver redskap för vänsterhänta

En grundskoleelev på Tjörn har klagat på att skolan inte tillgodoser vänsterhäntas behov. Rektorn säger att de ska bli bättre…