• Ellösparken kan få bidrag till renovering

  Ellösparken föreslås få ekonomiskt bidrag från Orust kommun. Pengarna ska användas till att rusta upp parken så att större evenemang men även bio kan bli verklighet.

  Det är tänkt att Ellösparken återigen ska bli en plats där ungdomar kan mötas och skapa egna minnen. Ellösparken ska rustas upp och bli tillgänglig för alla. Det planeras bio och större evenemang som konserter och lägerverksamhet.

  Parken är sliten och behöver renoveras. Köket måste byggas om och moderniseras, även duschar och toaletter kräver översyn. För två år sedan beviljade kommunstyrelsen ett investeringsbidrag om 265 000 kronor till ett nytt värmesystem.

  Föreningen bakom parken har sökt medel från Boverket och vänder sig nu återigen till kommunen för ett nytt bidrag.

  Ellösparken söker 163 000 kronor till investeringarna, en lika stor del kommer föreningen själv att lägga till. Utskottet för samhällsutveckling tycker att investeringen ska göras och föreslår kommunstyrelsen att bevilja bidraget.

  Erika Olofsson

  0303-728229

  erika.olfosson@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar