Energiforskning utanför Hermanö

Ett milt klimat med perfekta vågor och strömmar gör att vattnen utanför Orust hade lämpat sig väl för marin forskning. Kommunen erbjuds nu att bli en aktiv aktör i Testsite Skagerrak.

De vind, våg och strömförhållanden som finns i Skagerrak är perfekta för olika former av tester av prototyper som kan användas i olika former av marin utveckling. Här vill Testsite Skagerrak skapa en unik testmiljö. Orust kommun har nu erbjudits att bli en aktiv del i Testsite Skagerrak. Bakom projektet finns bland annat RISE. RISE är en sammanslagning av Innventia, Statens Provningsanstalt och Swedish ICT. Kerstin Hindrum från RISE kallar satsningen för en blå tillväxt.

– Det krävs testområden för att kunna forska och utveckla. Den havsbaserade miljön är en viktig del i forskningen, vi behöver olika typer av områden för att prova olika typer av material.

Redan för fyra år sedan var det aktuellt för Orust kommun att undersöka vilka förutsättningar det fanns för att utveckla maritima testområden för strömmande energi runt ön. Tanken var då att kommunen skulle vara en del i utveckligen av nya energiområden. Projektet Testsite Skagerack är tänkt att skapa en innovtiv miljö både för svenska och utländska aktörer. Planen är att det ska bli möjligt vid testområdena att göra både biologiska och tekniska tester och demonstrationer. Områden runt Orust som är aktuella finns utanför Svanesund och utanför Hermanö.

– Vattnet kring Orust är intressant eftersom det erbjuder tester i milda klimat då det gäller vågor och strömmar. Här skulle tester kunna göras av komponenter och system, energiteknik för områden med lägre energiflöden, säger Kerstin Hindrum.

RISE vill skapa ett partnerskap mellan teknikutvecklare, underleverantörer, forskning och offentlig verksamhet. Kerstin tror att testområdena även ger en positiv effekt hos näringslivet på Orust.

– Varje test som görs till havs är en liten etablering. Det kommer behövas svetsare, båtar måste hyras, hantverkare kommer behövas, de som testar måste bo och äta på orten. Det är inte bara testområdet till havs som genererar tillväxt utan det finns ett behov av service på land som de lokala företagen kan bidra med.

I dag driver Uppsala Universitet en testanläggning för havsenergi vid Islandsberg utanför Lysekil och Göteborgs Universitet har en forskningsstation på Kristineberg. Förhoppningen är att de båda testanläggningarna ska kompletteras med de två utanför Orusts kust.

– Vi vill göra miljöerna tillgängliga för fler aktörer. Vi vill skapa fler testmiljöer och olika typer av testmiljöer och på så sätt skapa ett samarbete mellan teknikutvecklare, leverantörer, forskare och offentlig verksamhet.

Utanför Hermanö finns ett område som ligger tre till sju kilometer väster om Hermanö. Här är det djupt, omkring 70 meter djupt och det passar prototyper i större skala. I Svanesund är det grundare, endast 18 meter djupt. Den planerade anläggningen passar bäst för tester av system och prototyper kring strömmande vatten. Kommunutvecklare Ronny Svensson ser enbart fördelar med att kommunen är aktiva i Testsite Skagerrak.

– Det är alltid bra att sitta med vid det bord där det händer något. Havet är en plats för utveckling och självklart ska kommunen hänga på då vi har chansen.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar