Enskilda avlopp inventeras

Tjörn Ett stort antal fastighetsägare på Tjörn kan få krav på sig att förbättra sin avloppsrening, detta sedan Tjörns kommun…