”Ett ganska osäkert parlamentariskt läge”

Vilka är det som styr i kommunen och vad tycker de är viktigt? Näst på tur har vi vänsterpartiets Emma…