Extra betalt för vård av covid-patienter

Medarbetare i Västra Götalandsregionen som arbetar i skyddsutrustning med inneliggande covid-19-patienter får 500 kronor i extra ersättning per arbetat pass….