Få besökare vid årets Öppet varv

Endast bokade besök gäller under sommarens Öppet Varv. För att kunna genomföra varvsdagarna ska Hallberg-Rassy begränsa antalet besökare på bryggan….