Få föräldrar delar lika på föräldrapenningen

Även om det är fler föräldrar som delar mer lika på föräldrapenningdagarna sett över en tioårsperiod så är det fortsatt få föräldrapar som delar jämställt.

Försäkringskassan årliga rapport visar att knappt var femte par, eller drygt 17 procent, hade delat jämställt på föräldrapenningdagarna när barnet fyllt två år. Definitionen som Försäkringskassan använder avser ett par där en man och en kvinna har delad vårdnad om ett barn och tar ut minst 40 procent vardera.

På tio år har andelen par som delar jämställt gått från knappt tio procent till 17 procent.

– Rapporten visar att uttaget av föräldrapenningdagar blir mer jämställt för varje årskull barn. Men det är fortfarande mammor som tar ut den större andelen av föräldrapenningen de första två åren. När det gäller vab ser vi däremot en mer jämställd fördelning, där männen tar ut omkring 40 procent, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

I Västra Götalands län är det också 17 procent av paren som delar jämställt. Siffrorna finns inte på kommunnivå, däremot kan man se att kvinnor tar ut fler föräldrapenningsdagar än män i STO-kommunera.

Under 2017 tog kvinnorna i Stenungsund ut 71 procent av det totala antalet utbetalade nettodagar och männen 29 procent. Både på Orust och på Tjörn tog kvinnorna ut 72 procent av dagarna och männen 28, precis där landar också genomsnittet i landet.

Nettodagar innebär att man tagit hänsyn till omfattning på dagen. Till exempel blir då två halvdagar en nettodag.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se