Få söker hjälp för spelmissbruk lokalt

Sedan två år tillbaka är kommunerna skyldiga att erbjuda behandling för spelmissbruk, men hittills har få ansökt om hjälp i…