Facket känner igen situationen för förskollärare

Det finns en politisk vilja att minska antalet barn i barngrupperna. Men verkligheten är en annan, menar Stefan Nilsson, förskollärare…