Fackkritik mot sparåtgärd

”Att kommunens politiker kräver högre resultat av våra elever rimmar illa med de besparingar som läggs på, utöver att hålla…