Kostnaden för en VA-anslutning har blivit till en långdragen tvist mellan Stenungsunds kommun och en byggfirma. ARKIVFOTO

Fakturatvist till rätten

En byggfirma hävdar att de blev erbjudna ett pris för VA-anslutning av Stenungsunds kommun, men blev fakturerade ett betydligt högre belopp. Parterna kommer inte överens och nu kan tvisten komma att avgöras av tingsrätten.

Den lokala byggfirman ville bygga en verkstadshall och hade därför möte med en bygglovshandläggare på kommunen. Enligt företagets version ska bygglovshandläggaren då ha angett priset 132 000 kronor plus moms för VA-anslutning för verkstadshallen, utifrån de ritningar som presenterades.

Gick på angett pris

Byggfirman valde då att gå på detta för att få ett lågt anslutningspris. Alternativet hade varit att bygga till fler vatten- och avloppsanslutningar för att höja marknadsvärdet på byggnaden. Men det valde man bort efter att ha fått nämnda pris.

Men senare när fakturan för VA-anslutningen kom var den på 277 000 kronor. Enligt kommunens VA-avdelning är det den korrekta summan för anslutning i det här fallet och inget annat.

– Det finns en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Den kan vi inte avvika från, då skulle det bli gynnande av enskild, säger Björn Alm- Ekenberg, teknisk chef på Stenungsunds kommun.

Bestrider fakturan

Företaget har bestridit fakturan och skickade i januari 2017 brev till kommunen där man skrev att kommunen är bunden till det pris man gett. I annat fall vill företaget ha skadestånd av kommunen för att tjänstemannen kommit med felaktiga uppgifter.

Kommunen och företaget har träffats under hösten för att försöka lösa tvisten, men har inte lyckats komma överens.

– Det är jätteolyckligt att det har blivit så här, men vi kommer att driva frågan vidare, säger Björn Alm-Ekenberg.

Saken kompliceras av att tjänstemannen på bygglovsavdelningen har slutat på Stenungsunds kommun. Så kommunen har efterfrågat någon form av bevis från företaget att de verkligen har blivit erbjudna det lägre priset. Företaget menar att prisuppgiften var muntlig, och har därför inte kunnat komma in med något skriftligt bevis till kommunen.

Nu överväger kommunen att ta den obetalda fakturan till tingsrätten.

Kristian Johansson

Relaterade artiklar
Fler artiklar