Färre använder bilbälten i STO

Bland kvinnorna är det fortsatt allt fler som använder bilbälten. Det visar NTF:s årliga undersökning. I STO-kommunerna visar dock siffrorna på att färre använder bilbälten jämfört med förra året.

Undersökningen bygger på 350 000 observationer i tätorter runt om i landet. Sett till hela landet så ligger bältesanvändningen kvar på 95 procent 2018 precis som året innan. Kvinnorna har dock blivit flitigare med att använda bältet och är uppe på 98 procent medan männen ligger kvar på 94 procent.

– Så länge andelen bältespåminnare fortsätter öka så kommer det att påverka bältesanvändningen positivt. Men bara för att alla bilar har bältespåminnare betyder det inte att vi kommer se en 100 procentig bältesanvändning. Cirka 20 procent av de som omkom utan bälte under 2017 gjorde det i ett nyare fordon som sannolikt hade bältespåminnare så vi måste även öka förståelsen för bältets betydelse, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén i ett pressmeddelande.

NTF räknar med att bältesanväningen behöver ligger på 97-98 procent idag för att nå målet och minska antalet dödade till högst 220 år 2020. Men det målet är det ingen av STO-kommunerna som klarar. Istället har bältesanvändningen vänt nedåt efter att ha ökat i flera år, om man ska tro observationerna som NTF gjort. Både i Stenungsund och på Tjörn är nu användandet lågt och landar på 89 procent respektive 91 procent. Förra året var motsvarande siffra 95 procent i Stenungsund och hela 99 procent på Tjörn.

– När det gäller Stenungsund och Tjörn så har vi ingen riktig förklaring till varför det gått ner, det är svårt att sia om. Vi får se om det går upp igen nästa år eller och det är en trend, säger Malin Lundgren, verksamhetschef på NTF Väst.

Även på Orust sjönk siffran något från 97 procent till 95. Observationerna görs på samma plats varje år och det är minst 500 observationer som tas in på varje ort under minst tre timmars mättid.

Det är också ganska stora skillnader på hur trafikanterna använder bältet mellan olika platser i landet. I Halland är det hela 99 procent som använder bilbälte, det är högst siffra i landet mellan Jämtland ligger lägst med 87 procent. Även inom de olika områdena skiljer det sig mycket åt. Stenungsund fick näst sämst resultat i Väst, bara Svenljunga hade sämre siffra med 75 procent. Lerum var bäst med 99 procent.

– Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftigt. Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd -och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare för att jämna ut sifforna, säger Lena Karlsson, projektledare på NTF Väst, i pressmeddelandet.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se