Färre båtmotorstölder under 2018

Båtmotorstölderna i STO minskade betydligt under 2018 jämfört med förra året. En förklaring till den positiva trenden är att personer…