Arkivfoto

Färre skuldsatta hos Kronofogden

Allt färre i landet har skulder hos Kronofogden och även i STO har antalet skuldsatta minskat jämfört med åren innan. Här minskar också skuldsumman.

I både Stenungsund, på Orust och på Tjörn minskar antalet skuldsatta hos Kronofogden vid årsskiftet jämfört med 2016 och 2015. Mest minskade antalet med i Stenungsund där det var 20 färre personer jämfört med 2016.

Den bilden går också igen i de flesta kommunerna i landet där 216 av 290 hade ett mindre antal skuldsatta. I hela landet var det ungefär 10 000 färre som var skuldsatta. Totalt handlar det om drygt 417 500 personer som har skulder hos Kronofogden.

– Vi bedömer att minskningen hänger ihop med en stark svensk ekonomi, fler personer i sysselsättning och det fortsatt låga ränteläget, men också på att vi under 2017 beviljat rekordmånga skuldsaneringar, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

Däremot ökar den totala skuldsumman i landet från drygt 72 miljarder 2016 till 79 miljarder förra året. Det skulder till företag och enskilda individer som ökar och en del beror på att några få personer har dragit på sig väldigt stora skulder under året.

– Tendensen är dock tydlig. De som redan har skulder lånar mer, och när de inte kan betala så växer skulderna kontinuerligt på grund av räntan, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

I STO-kommuner minskar dock skuldsumman jämfört med förra året. På Tjörn minskade skuldbeloppet från 612 miljoner 2015 till 492 miljoner år 2017. Trots det ligger både Tjörn och Orust över medianskulden i landet som är 53 660 kronor. Stenungsund har lägre medianskuld på drygt 50 000 kronor.

Skulder är vanligare bland män än kvinnor.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se

Skuldsatta hos Kronofogden

I Stenungsund var det 538 personer som hade skulder hos Kronofogden vid årsskiftet och skuldbeloppet var 104 miljoner kronor.

På Tjörn var det 323 personer som hade skulder och beloppet var 492 miljoner. I medianskuld blir det drygt 60 000 kronor.

På Orust var det 490 personer som hade skulder på totalt 201 miljoner. I medianskuld blir det drygt 56 000 kronor.

Relaterade artiklar
Fler artiklar