Det råder brist på familjehem i Västra Götaland. Antalet förfrågningar från kommunerna ökar och familjehemmen skulle behöva öka med 50 procent. FOTO: GRYNING VÅRD

Febril jakt på familjehem

– Ser man till det ökade behovet skulle vi behöva öka antalet familjehemsplatser med 50 procent, säger Annica Carlshamre som är chef för familjehemsenheten i regionen.

Västra Götalandsregionen är i stort behov av nya familjehem.

– Gryning, som verksamheten kallas, ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, missbruksvård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar, säger Annica Carlshamre.

Att driva ett familjehem är ett väldigt ansvarsfullt uppdrag som innebär att man tar emot en hjälpbehövande ungdom i sitt hem-

– Vi söker alldeles vanliga familjer, säger Carlshamre. Familjer som känner att de har ett överskott av tid och kärlek. Vi träffar ofta familjer som under en längre tid gått och grunnat på om de skulle kunna hjälpa till. Vi inspirerar gärna sådana familjer att våga ta steget.

Efter att ha träffat en intresserad familj och haft flera kontakter med den gör en genomgripande utredning och när den är klar fattas beslut.

”Viktigt”

– Det är oerhört viktigt att alla röster i familjen är hörda, säger hon. Det kan ju vara en känslig sak att det kommer in nya ”syskon” i familjebilden. Vi vill att saken är genomdiskuterad hemma. Därför pratar vi tillsammans för att göra klart att den nya situationen är genomdiskuterad.

Annica Carlshamre poängterar att det finns starka nätverk inom gruppen familjehem:

– Oftast får familjen väldigt goda effekter av det här. Vi hoppas verkligen kunna nå nya familjer som känner att de kan göra en insats.

INGEMAR HAMMARSTRÖM

0303 72 82 15

Relaterade artiklar
Fler artiklar