Fem kommuner bakom utredningskrav

Fem bohuslänska kommuner begär nu att Västra Götalands-regionen och Trafikverket snabbt utreder en ny bro till Orust med en finansiering…