Fem miljoner i stöd till lokala kyrkor

Totalt åtta kyrkor i STO-regionen får statligt kyrkoantikvariskt stöd med totalt 5 miljoner för upprustningar och förbättringar av kyrkor i…