Via kommunens hemsida går det att se på filmen om Orust. Foto Orust kommun

Film lanserar Orust kommun

Vackra vyer och en berättande text om Orusts historia, det finns med på den nya film som kommunen i dagarna lanserar.

I samband med Taubespelen i Göksäter presenterar Orust kommun en ny film. Filmen viss på Taubespelens stora bildskärmar men finns även att se på kommunens egen hemsida och på Youtube. Filmen är tänkt som reklam för kommunen och visar Orusts alla samhällen från ett flygperspektiv från bro till bro. Här finns även filmsekvenser från Mollösund, Nösund och Ellös med tillhörande förklarande undertexter. ”Orust- en del av Bohuslän” heter filmen som ska vara just, den del av Bohuslän. Filmen är en del av samarbetet Ett enat Bohuslän och finns med svensk och engelsk text. Filmen är totalt två minuter lång och kommer användas vid olika event där kommunen är representerad.

Erika Olofsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar