Orust Montessori startades upp 1993 av bland annat Margareta Abenius som även varit rektor för skolan, i dag är Gunnar Pedersen rektor. Skolan är en friskola med förskola, skola och fritids för barn i åldrarna 1–12 år. Foto Erika Olofsson

Firar skolan under hela året

Inte bara ett firande, utan ett år av firande. Orust Montessoriskola firar 25 år, med ett långt firande där elever, personal och föräldrar är delaktiga.

I januari 1993 kom de första barnen till den lägenhet på Kaprifolvägen som tidigare använts av kommunen för förskola. Det var starten till dagens montessoriskola. Margareta Abenius och kollegan Susanne Witte hade då en stark tro på en verksamhet med montessoripedagogik. Första teminen fanns det 22 barn vid förskolan, tre i personalen.

– Vid höstterminens start hade vi tio barn som började årskurs ett. Sedan dess har vi sakta vuxit, både i verksamheten men även i huset, säger Margareta Abenius.

Margareta är montessoripedag, hon har under en period varit skolans rektor och är nu tillbaka i rollen som förskollärare. Hon har sett hur den verksamhet de startade då, för 25 år sedan, har blommat och blivit en skola där det i dag går 99 barn, jämt fördelat över skola och förskola. Skolan håller till i Orustbostäders lägenheter på Kaprifolvägen.

– Vi har byggt om under året eftersom behovet av lokaler har ändrats. I dag nyttjar vi hela huset. På nedervåningen har vi förskola, kök, kontor och personalrum, på andra våningen finns skolan och fritids.

Orust Montessori är en friskola och drivs som en ekonomisk förening. Framför lägenhetshuset finns det en fin skolgård, men pedagogerna är lika gärna i den intilliggande skolan. Varje vecka är det någon form av utepedagogik för samtliga barn inom verksamheten.

– Vi är inte bara utomhus utan vi väver in skolämnen som matte, NO, språk och idrott i våra utevistelser, säger Gunnar Pedersen, rektor för skolan.

Varje skolvecka startar med att elever från förskoleklass till årskurs tre, tar en morgonpromenad. Eleverna får chans att prata om helgen, de får motion och under promenaden pratar pedagogerna om miljön, om trafikregler och om årstider.

Montessoriskolan är en populär skola som familjer väljer, främst för pedagogiken, men även för skolans storlek. Margareta lyfter fram skolans styrka, att det finns många vuxna i verksamheten och att de vuxna ser barnen.

– Orsaken till att föräldrar väljer Orust Montessori är flera. Argumenten vi brukar höra är att föräldrar väljer Orust Montessori för att pedagogiken lockar, enhetens storlek passar bättre men även att föräldrarna har möjligheten till mer inflytande över barnens skolgång.

Under hela året kommer skolan att fira sina 25 år på olika sätt. På dagen 25 år efter öppnandet, serverades barnen en festlig jubileumsmiddag, det ska bjudas in till öppet hus, det planeras festligheter för personalen och flera överraskningar för eleverna. Margareta som varit med nästan alla 25 år har många glada minnen från skolan.

– Ett av det roligaste var då vi fick alla rätt från Skolinspektionen. Det var nästan overkligt, färre än var tionde skola i landet får ett så gott betyg.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar