Fler föreningar får stöd

Kultur och fritidsnämnden har beslutat om ekonomiskt stöd till flera olika föreningar.

Dels handlar det om att fördela kvarvarande föreningsbidrag för 2020, dels om ett extra kommunalt krisbidrag med anledning av coronapandemin.

De föreningar som föreningsbidrag är GF Atletica, Tjörns Ridklubb, Hjälteby Sjöscoutkår, M/S Atene, Friluftsfrämjandet Tjörn, Åstols Idrottssällskap och Kållekärrs idrottsklubb. De får dela på 134 000 kronor, varav GF Atletica får mest med 45 500 kronor.

Krisstöd går till fem föreningar. Stiftelsen Sibräcka Bygdegård, Rönnängs bygdegård, PRO Tjörn, PRO Kaprifolen och SPF Tjörnveteranerna, som får dela på 176 600 kronor, varav Stiftelsen Sibräcka Bygdegård får mest med 62 000 kronor.

– Det här ska täcka en del av de intäkter föreningarna gått miste om när de inte kunnat genomföra sina verksamheter under året, säger Benita Nilsson, L, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Vi har totalt 500 000 kronor att fördela på det här sättet. De föreningar som får stöden beviljade nu är de föreningar vi bedömer vara i mest akut behov av stöd, säger Benita Nilsson.

Vid nästa nämndsmöte i december kommer resterande belopp på 323 400 kronor att fördelas ut till andra föreningar.

Besluten om stöden togs i politisk enighet i nämnden.

Mattias Modéen

0303–72 82 23

mattias.modeen@lokaltidningensto.se