Nösnäsgymnasiet. Arkivfoto

Fler skolkar på gymnasiet

På Nösnäsgymnasiet är det fortfarande få som mister studiebidraget på grund av skolk.

Antal elever som skolkar och blir av med sitt studiebidrag är på en rekordhög i nivå i Sverige. Under läsåret 2016/2017 förlorade 7,9 procent av gymnasieeleverna sitt bidrag enligt CSN. Det motsvarar nästan 25 500 elever. Det är samma siffra som i fjol och en rekordhög nivå. Enligt CSN har det skett en ökning av skolket i Sverige de senaste nio raka läsåren. Det är delvis på grund av att reglerna för närvaro har skärpts sedan januari 2012.

Men i Stenungsund är situationen annorlunda. På Nösnäsgymnasiet har andelen skolkare med indraget studiebidrag visserligen ökat något de tre senaste åren, men är fortfarande låg. Under läsåret 2014/2015 var det endast 2 procent av de då 1 050 eleverna som fick indragen studiehjälp medan läsåret efter var det endast 1,8 procent av 1 080 elever.

Under 2016/2017 ökade skolket något på Nösnäsgymnasiet då andelen elever med indragen studiehjälp ökade till 2,6 procent av 1 130 elever. Totalt blev 29 elever av med sitt studiebidrag. 2,6 procent är dock fortfarande en liten del skolkare i jämfört med till exempel rikssnittet på 7,9 procent eller med kommuner som Partille där en femtedel av eleverna fick indragen studiehjälp.

På länsnivå är det i Stockholms län där problemet med skolk på gymnasiet är störst. Där blev hela 11,5 procent av gymnasieeleverna av med studiehjälp under det senaste läsåret. Även i Skåne är det många som skolkar och blir av med bidrag, 9,1 procent. Då en stor del av landets gymnasieelever studerar i de två länen är det en stor faktor bakom de rekordhöga siffrorna.

– När det ökar där har det en tydlig påverkan på utvecklingen för landet som helhet, säger Magnus Berndtsson, kontorschef vid CSN.

I Västra Götalands län blev 7 procent av gymnasieleverna av med sitt studiebidrag under det föregående läsåret. Bäst på närvaro är man i Jämtland där bara 3,9 procent blev av med sina 1 050 kronor i studiebidrag.

Linus Annlöv

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar