Fler ungdomar ska vårdas hemma

En lösning på hemmaplan. Vård i egna hemmet eller hos en fosterfamilj, det ska spara pengar för individ och familjeomsorgen….