Flest kvinnor i nytt politiskt styre

Övervägande kvinnor kommer att styra Orust kommun under nuvarande majoritet. Endast ett utskott, samhällsutskottet, har fått en manlig ordförande i…