För många läckor i rören – satsning på ny huvudledning

Den gamla huvudvattenledningen mellan Kållekärr och kommunens vattentäkt Tolleby är från 60-talet och läcker. I höst och vinter börjar bygget…