För turistföretaget Kobbar & Skär är lokalkännedomen viktigast

Turismen är en viktig del för Orust. Det skapar arbetstillfällen, närmare 400 personer livnär sig på turismen i kommunen. För…