Stöttar föräldrar i desperat kamp

Ett 30-tal barn på högstadiet i Stenungsund använder droger och hamnar utanför sunda sammanhang. De testar positivt på drogtester. Hänger…