Föräldrar kräver ändrad kost i skolan

Barnen riskerar att inte klara målen i skolan då de inte orkar med skoldagen, för att de hoppas över lunchen….