Ensamkommande ungdomar behöver hjälp. Orust kommun har fått statliga pengar som kommer fördelas till föreningar som på olika sätt stöttar de ensamkommande.

Föreningar som hjälper ensamkommande får stöd

De pengar som Orust kommun får av staten för stöd till ensamkommande över 18 år ska gå till föreningslivet. Föreningar som ger stöd till de ensamkommande får dela på 200 000 kronor.

Nu skjuter regeringen till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor för kommande år som ett stöd för kommuner där ensamkommande barn som fyller 18 under asylprocessen bor. Pengarna kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende. Fördelningen av medel baserar sig på hur många ensamkommande barn och unga i målgruppen som var boende i kommunen den 30 juni i år. Hur mycket medel som kommer att tillföras Orust är ännu inte beslutat men det kan handla om maximalt cirka 700 000 kronor.

På Orust kommer bidraget för ensamkommande att användas till föreningar som arbetar för att ge stöd till dem som blivit åldersuppskrivna eller har fyllt 18 år. Många unga som kommit till Orust har hunnit att slå ned sina bopålar, de har fått vänner, kommit in i föreningslivet och skaffat sig vänner. Nu har utskottet för omsorg beslutat hur pengarna från regeringen ska fördelas i kommunen.

– Vi har valt att stödja de föreningar som arbetar med att på olika sätt stötta dessa ungdomar. Det är bland annat Agapes vänner, men vi har fler föreningar som aktivt arbetar med flyktingfrågan, säger Ulf Sjölinder (L) vice ordförande i utskottet för omsorg.

200 000 kronor har utskottet beslutat ska gå till de aktiva föreningarna. Enligt Sjölinder vill inte utskottet låsa sig och dela ut alla pengar kommunen direkt och på samma gång.

– Vi vet inte exakt var regeringens beslut innebär, därför delar vi inte ut alla pengar direkt. Beroende på vad som händer inom den närmsta framtiden får vi fatta beslut om att fördela resterande medel på ett klokt sätt.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar