• Skolbyggnaden i Tvet kan komma att säljas till en privat aktör, bakom företaget finns föreningen Tvets Framtid där Rebecca Rydberg, Börje Pettersson och David Bäckerbo är aktiva och kämpar för att förskolan i Tvet ska vara kvar. Foto Erika Olofsson

  Föreningen kämpar för Tvets framtid

  Förskolan ska vara kvar. Föreningen Tegneby Framtid vill få ett levande Tvet, ett steg i detta är köp av skollokalerna.

  Det sjuder av liv i skolans lokaler i Tvet. Här huserar förskolans barn vid tre avdelningar. Barnskratt kom-mer det även i fortsättningen bli, om Tvets Fastighetsbolag AB får köpa fastigheten, där förskolan finns i dag, från kommunen så som det är föreslaget. Föreningen arbetar för att få ta över skolan från Orust kommun för att kunna erbjuda förskolelokaler åt kommunen. Slutförhandlingar pågår tillsammans med Tvet Fastighetsbolag AB.

  – Vi som bor på västra Orust vill inte att ett utomstående företag ska köpa fastigheten, vi vill ha en lokal långsiktig lösning för våra barn. Kommunen ville ha en juridisk part, därför bildade vi ett lokalt förankrat bolag, så att Tegneby Framtid, med plats i styrelsen, får insyn i och är med och påverkar vad som händer i Tvet, säger Börje Pettersson, ordförande i föreningen.

  Föreningen har lagt ett bud på 4,5 miljoner kronor för fastigheten. De har även åtagit sig att renovera förskolans lokaler. Kommunen ska betala 1,5 miljoner per år i hyra, inklusive uppvärmning, i tio års tid. Innan skolan är renoverad kommer dock enbart hälften av hyran betalas ut.

  – Det kan tyckas att vi får in mycket pengar i hyra men vi har en renoveringskostnad på 12-15 miljoner kronor. Det är en kostnad som kommunen annars fått ta. Det fattades beslut om renovering redan för fem år sedan, men den har skjutits fram i tiden, säger David Bäckerbo.

  Föreningen understryker att det blir en win-win situation, de tar på sig hela renoveringskostnaden, kommunen får betalt 4,5 miljoner för byggnaden och slipper fortsatt underhåll.

  – Den hyresintäkten vi får in gör att det hela går runt, men inte mer. Det är ingen ockerhyra vi satt.

  Förskolan ska vara kvar, föreningen har även planer på att utveckla fastighetens övriga byggnader. Förutom själva skollokalen finns ett flertal andra byggnader där skola och förskola tidigare hade verksamhet.

  – Vårt mål är att få skolan till en samlingspunkt i Tegneby. En idé vi har är att låta småföretagare hyra in sig här. Skolbyggnaden har kommunalt vatten och avlopp.

  Fastigheterna runt Tegneby har dåligt vatten från sina brunnar, kommunen har stoppat användning av dricksvatten för kyrkan och tappen. Föreningen tillsammans med kyrkan arbetar med att få till en vattenledning från Tvet skola till Tegneby korsväg, möjlighet för kringliggande fastigheter att få koppla in sig på ledningen ska finnas. Börje påpekar att föreningen vill utveckla för att få inflyttning till kommunen.

  – Vi arbetar för att få Tvet och hela västra Orust levande. Skolan är en del i det, vattnet en annan.

  Anita Ingemansson är rektor för förskolan i Tvet.

  – Vi har väntat på en renovering i många år, jag är positiv till satsningen föreningen är villig att göra.

  Kommunstyrelsen beslutar på onsdag om försäljning av skolan.

  Erika Olofsson

  0303-728229

  erika.olofsson@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar