Föreslår kommunala insektshotell

Kommunala bihotell = Sant? Detta kan bli verklighet för att främja den biologiska mångfalden på Tjörn enligt ett nytt förslag…