Företag får rätt till hyresrabatt

Företag som hyr lokaler i kommunägda fastigheter har möjlighet att ansöka om en halvering av den fasta hyreskostnaden. Ett tiotal företag i Stenungsund omfattas – förutsatt att de uppfyller kraven.

Coronapandemin påverkar många företagare negativt. Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedömer att det finns rättsliga förutsättningar för kommuner att sätta ned hyra i enlighet med hyresstödsförordningen. Kommunstyrelsen har därför beslutat att kommersiella hyresgäster som hyr av kommunen kan beviljas en nedsättning av den fasta hyran för april, maj och juni. Kravet är att företaget uppfyller kriterierna i förordningen. För varje ansökan görs en individuell prövning. Peter Gustafsson driver bland annat Fregatten Bio och Café i kulturhuset Fregatten. Han är en av de som har möjlighet att ansöka om bidraget, vilket han kommer att göra.

– Vi är en av ett tiotal biografaktörer som fortsätter att visa filmer och jag vill hålla i gång så länge det går. Det är också väldigt uppskattat av de besökare vi har. Jag får inte in tillräckligt med pengar för att täcka hyrorna, så jag måste söka bidraget för att klara det i längden. Får jag en hyressänkning så är jag lugn.

Ett av kraven som måste uppfyllas är att man tappat minst 30 procent i omsättning under perioden jämfört med förra året. Det har Peter Gustafsson.

– Vi har nästan inga besökare till bion i Stenungsund för vi når inte riktigt ut till folket där. Vi får ta av intäkterna från Kungälv där jag driver biografen Trappan, vi har inte tappat lika mycket där. Jag har intäkter så det täcker för lönerna, så vi blöder verkligen.

En del av hans verksamhet är kaféet i nära anslutning till bion. Istället för att trampa på bromsen, väljer företaget att vidareutveckla sitt koncept.

– Ja det låter kanske konstigt, men nu kör vi på med version 3 av kaféet och försöker ta det ett steg till. Vi satsar på hembakat i alla former och snart får vi börja leta nya frysar, eftersom vi bakar så snart vi inte har något att göra. Vi vet också att kaféet är viktigt för många äldre och ensamma. Vi har bland annat en äldre man som kommer till oss tre gånger om dagen och han ler så brett när kommer hit, säger Peter Gustafsson.

Hyresrabatten kan enligt kommunens utredning uppgå till 400 000 kronor, var av kommunen kan ansöka om hälften från staten.

Annika Sahlin Ottosson

annika.sahlin@lokaltidningensto.se

Krav för att få ta del av stödet

Varje ansökan om hyresrabatt skall prövas enskilt.

Hyresrabatten uppgår till 50 procent av den fasta delen av hyran.

När ansökan prövas ska eventuellt obetalda hyror innan april 2020 vägas in, eventuella skatteskulder samt om aktiv ansökan om konkurs är inlämnad. En förutsättning för att erhålla stödet är att hyresgästen omfattas av särskilt utsatta branscher såsom sällanköpshandel, hotell och restaurang. Branscher som avses framgår i den tillämpliga förordningen. . Överenskommelsen mellan parterna skall vara tecknad senast den 30 juni 2020.

För att hyresgästen ska få hyresrabatt ska hyresgästen kunna visa att företagets ekonomi har försämrats med minst 30 procent till följd av coronakrisen.

Hyresgästen ska redovisa vilka åtgärder som genomförts för att hantera den försämrade ekonomiska situationen.