Sweden Pelagic Ellös AB har fört en långtgående diskussion om Ellös kaj med Orust kommun. Kajen nyttjas i dagsläget av företagets och andra företagares verksamheter. Ett flertal företag inom kommunen är beroende av att detta existerar för att kunna bedriva sina verksamheter. Foto Erika Olofsson

Företag vill köpa kajen i Ellös

Fiskberedningsindustrin vill köpa kajen i Ellös. Nu föreslås istället ett vattenarrende.

Sweden Pelagic Ellös AB har fört en långtgående diskussion om Ellös kaj med Orustkommun. Kajen nyttjas i dagsläget av företaget och andra företagares verksamheter.Ett flertal företag inom kommunen är beroende av att detta existerar för att kunnabedriva sina verksamheter.

Sweden Pelagic Ellös AB vill lägga ut en längre flytbrygga från kajen för att större fiskebåtar ska kunna angöra och lossa fångst, det skulle även göra kajen mer tillgänglig för andra. Det har pågått diskussioner mellan Orust kommun och Sweden Pelagic Ellös AB en längre tid kring hurflytbryggan ska bekostas och dess omfattning för att den ska passa verksamheten ochandra ändamål.

Nu vill Sweden Pelagic Ellös AB köpa Ellös kaj, eftersom de anser att kajen är en strategiskt viktig resurs för deras verksamhet i framtiden. Företaget framhåller att de investerat i fastigheten och att flertalet arbetstillfällen skapas i verksamheten.

Kommunen vill dock inte sälja kajområdet utan anser att kajen är strategiskt viktig för kommunen och för ett flertal i befintliga verksamheter men även för framtidens verksamheter. Om kommunen säljer kajen kan ett servitut skapas på del av kajen, exempelvis delen med lyftplattan.

Förvaltningens bedömning är att Ellös kaj bör vara kvar som kommunal och detta för att säkerställa nuvarande och framtida behov.

– Vi vill hålla fast vid kajen. Det är så många olika verksamheter som är beroende av att nyttja kajen. Vi ska se över om vi kan erbjuda Sweden Pelagic ett vattenarrende, på så sätt får de tillgång till vattnet och kommunen fortsätter äga kajen, säger kommunalråd Kerstin Gadde (S)

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar