Holger Formgren vill få liv i Hälleviksstrand och i Morlanda. Många hus står tomma, färjeläget har flyttat och affärerna har stängt. Nu behövs människor, jobb och bra transporter, en del i detta är Morlanda Sjöstad. Foto Erika Olofsson

Formgren vill ta tåget till Morlanda

Ett snabbtåg mellan Morlanda och Göteborg skulle underlätta för alla som pendlar till sina jobb. Holger Formgren är visionären som ser möjligheter, i nya Morlanda Sjöstad.

2000 tog Holger Formgren initiativet till Prolificprojektet som samlade ett stort antal båt- och sjöfartsintresserade ortsbor. Resultatet blev en skola som utbildar skeppare och båtbesättningar till den internationella charterbåttrafiken. Nu presenterar Formgren en ny vision, han vill starta upp en förening, Morlanda Sjöstad, där han planerar att det ska finnas boende, ett tekniskt institut men framförallt ska sjöstaden bli en egen del av Orust. Allt presenteras i en ny bok som Formgren skrivit. Boken beskriver Prolifics resa men beskriver även en framtidsvision om ett nytt bostadsområde i Morlanda. En sjöstad som ska bli ett nytt samhälle i Morlanda socken.

– Kalla det distrikt eller kommun. Det är ingen stad, vi är glesbygd där vi har sjö, tradition och kultur men det är brist på människor.

Formgrens tanke är att sjöstaden ska bana väg för fler året runt- och delårsboende. Han tror att Sjöstaden under en tioårsperiod kan skapa 1 000 bostäder och locka hit 3 000 nya Orustbor. El till Sjöstaden ska komma från en gigantisk solcellspark som Formgren vill bygga i Morlandadalen. 2 000 hushåll ska kan få sin elproduktion från solcellerna.

– Hälleviksstrand har 200 året runt-boende, på sommaren kommer det tusen till. Så här års är det tomt i stugorna. Vad kan vi göra åt det? Politiken skapar nya bostadsområden men människor flyttar inte hit permanent utan har husen under ett par veckor om sommaren.

Sommarhusen kan enligt Formgren bli året runt boende genom att sjöstaden ska locka sommarhusägare att bli nya kommuninnevånare, bland annat genom ett nytt tänkt. Med Morlanda Sjöstad vill Formgren skapa nytt liv på västra Orust. Han har en vision och en driftkraft samt en tro på att det går att genomföra. Sjöstaden ska vara en ekonomisk förening där blivande, och nuvarande Orustbor, kan teckna medlemskap. Motorn i sjöstaden ska vara det nya tekniska institut som Formgren planerar för. Ett tekniskt institut som ska ge arbetstillfällen samtidigt som en livskraftig entreprenadsverksamhet växer.

Kommunikationer är A och O menar Formgren. Bron till fastlandet dröjer, pendling från västra Orust till Göteborg tar tid. Ett tåg, som företagandet skulle investera i, kan vara lösningen.

– Snabbtåg skulle innebära en total omvälvning. En snabb tågförbindelse med magnettåg, från Göteborg till Orust skulle innebära att fler kan pendla. 500 kilometer i timmen, det tar bara några minuter att komma från Orust. Flera tusen nya bosättningar är möjliga, om människor ges möjlighet att pendla.

Formgren är övertygad att hans vision om en sjöstad kan bli verklighet, inom en tio års period. Det behövs bara intressenter och pengar.

– Det är klart att sjöstaden går att genomföra. Det var få som trodde på Prolific när jag presenterade den idén. Vi startade med två tomma händer men vi byggde en engelsk kutter och drev en maritim skola. Allt går, Prolific är fortfarande skolfartyg och seglar jorden runt. 

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar