Glada miner. Anna Maderner, internationell samordnare, Susanne Willner, Marita Mattsson, Anna Svahn och Lena Lindberg ser fram emot att Brudhammar blir första förskola i Stenungsund att göra internationella projekt. FOTO: INGEMAR HAMMARSTRÖM

Förskola i internationellt projekt

Brudhammars förskola ska genomföra pedagogiska projekt internationellt. Först väntar en resa till Tjeckien.

– Det är en fantastisk möjlighet att vi får chansen att vidga våra vyer och jobba internationellt, säger Lena Lindberg, förskolechef vid Brudhammars förskola.

Brudhammar har fått pengar för att delta i två projekt. Först ska Lena Lindberg tillsammans med Anna Maderner, Stenungsunds internationella samordnare för sektor utbildning, åka till Prag och vara med på första mötet.

Hjälpa Tjeckien

– Det är Tjeckien som vill ha hjälp med att göra en läroplan för barnomsorg i åldrarna 1-3 år, berättar Anna. Sex nationer är med i projektet och det första mötet är en kickoff som hålls i Prag. Spanien, Belgien, England och Grekland är de övriga länderna som finns med i projektet.

Belgien och Spanien

Det är meningen att personal från Brudhammars förskola ska vara med på projektets två följande möten, ett i Belgien och ett i Spanien.

Projektpengarna som kommer från EU:s Erasmus-fonder KA1 respektive KA2.

Till Bologna

Fyra från Brudhammar ska nämligen också åka till italienska Bologna och vara med i kurs för förskolepedagoger i Reggio Emilia-pedagogik.

– Vi åker till Italien och kursen pågår mellan 5 och 11 september, säger Anna Svahn, förskolepedagog på Brudhammar. Det är viktigt att få chansen att möta kolleger från andra länder och sedan kunna samtala med dem om gemensamma möjligheter.

Lena Lindberg ser det internationella arbetet som ett sätt att utveckla Brudhammars förskola:

– Vi får en möjlighet att skapa en än mer attraktiv arbetsplats. Det kommer också att ge barnen som går här mycket eftersom arbetet som görs i projekten ska användas här hemma.

INGEMAR HAMMARSTRÖM

Relaterade artiklar
Fler artiklar