Försök att medla i seg tvist

Den tvist som pågått i snart 15 år mellan fiskeföretaget Arkö AB och en privatperson om störningar från fiskebåtar i…