De som bor inom rödmarkerat område rekommenderas att koka sitt vatten som ska drickas och användas i matlagning. Illustration Orust kommun

Fortsätt koka vattnet på norra Orust

Dystra bud till boende på norra Orust: fortsätt koka vattnet. Nu gäller kokningsrekommendationen dock endast för för 50 abonnenter

De som bor öster om väg 160 med postadress Henån och på Rödbergsvägen i Henån rekommenderas att fortsätta koka det kommunala vattnet. Övriga abonnenter kan nu använda vattnet som vanligt. Kokrekommendation gäller nu för ett 50-tal abonnenter

Laboratorieanalyserna har visat vilken del av ledningsnätet som är källan till bakterierna i vattnet. Däremot inte orsaken än. Där behövs mer analyser innan ett säkert svar kan ges. Då källan hittades så har det de senaste veckorna utförts rengöring och spolning av dessa delar av ledningsnätet. Det innebär att vattentorn, ledningsnät, vattenreservoar och andra delar av nätet har tömts på vatten och rengjorts.

– Analyserna visar i efterhand att det är korrekta åtgärder som vidtagits och att det inte kommer nya bakterier in i ledningsnätet. I kvarstående delar av ledningsnätet finns det hundratusentals liter av kontaminerat vatten som måste tömmas ut. Vilket av förklarliga skäl tar tid, framhåller Björn Martinsson, chef för affärsdrivande verksamhet.

Ett fullständigt laboratoriesvar tar flera dygn innan säkert svar kan ges. Det som konstaterats i laboratorieanalyser är förekomst av så kallade koliforma bakterier.

– Vi får många frågor om varför vi inte ställer ut provisoriska tankar. Att leverera så kallat nödvatten finns i kommunens planering när vattnet inte är tjänligt och det inte hjälper att koka. Till exempel vid någon form av kemisk smitta. Att fylla tankar med vatten av dricksvattenkvalité i provisoriskt utställda tankar är lätt att lösa. Att bibehålla samma kvalité hela vägen fram till kunden som kommer och hämtar i ett förmodligen icke sterilt kärl, med flera omtappningar av vattnet är en svårare utmaning.

Under året tar vi prov på renvattnet under 73 olika tillfällen på minst tio olika platser enligt ett schema. Provtagningar sker alltså minst en gång i veckan, året runt. Förutom dessa prov på vatten från vattenverket, så tas prover även på råvattnet till vattenverket ett tiotal gånger jämt fördelat under året.

På fredag kommer ny information om kokning av det kommunala vattnet eller inte.

Erika Olofsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar