Fortsatt mysterium kring det oljeliknande ämnet på Västkusten

Analysen är klar. Ändå kvarstår mysteriet kring vad det oljeliknande ämnet som har setts i Hakefjorden och längs Västkusten är.

Det var på måndagen som Kustbevakningen fick flera oroliga samtal om ett oljeliknande ämne i Hakefjorden.

Läs mer: Mystiskt ämne i Hakefjorden

Kustbevakningen och räddningstjänsten i Stenungsund var på plats och trodde då inte att det handlade om ett oljeutsläpp.

Nu har Kustbevakningen fått besked från analysen av proverna som samlats in och analysen visar att det med största sannolikhet inte är olja. Det finns heller inget som tyder på att det är farligt för människor eller djur. Exakt vad det handlar om för ämne är dock fortsatt ett mysterium.

– I och med beskedet inleder vi ingen miljöräddning eller vidtar fler åtgärder. Kustbevakningen är naturligtvis fortsatt intresserad av att få reda på vad det kan vara men bedömer att vi inte kommer längre just nu, säger Fredrik Tyrén, som är operativ beredskapshavare vid Kustbevakningen i Göteborg, i ett pressmeddelande.

Ämnet har setts på Västkusten från Halmstad i söder till Sydkoster i norr och substansen ska likna mineralolja men är luktfritt och klibbar inte.

Forskare som Kustbevakningen haft kontakt med har tidigare kommit med teorin om att det kan handla om sot som fallit ner från luften.

– Vi har kikat på det i mikroskop och vi kan inte hitta några som helst biologiska strukturer, som celler eller liknande, eller någon klorofyll. Det kan alltså inte vara planktonblomning. Det går inte att se några partiklar men det kanske ändå lutar åt nedfall ifrån luften i form av sot eller liknande och en slemmig hinna av bakterier som koloniserat sotet, säger Kerstin Johannesson, professor i marinbiologi vid Göteborgs universitet, i pressmeddelandet.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se