Fortsatta distansstudier för högstadiets elever

Eleverna måste fortsätta hemstudierna ytterligare fem veckor