Bleketskolan. Arkivfoto

Framtiden för Bleketskolan ska avgöras

Bleketskolan på sydvästra Tjörn kommer att vara kvar som högstadieskola i framtiden men tre av husen i skolområdet behöver rivas. Detta för att få bort miljöproblem med bland annat klorfenoler i stommarna som orsakar problem för elever och personal.

Det här är huvudförslaget som kommunförvaltningen lägger fram på torsdag vid ett extra KSAU, kommunstyrelsens arbetsutskott, där beslut ska fattas om inriktning för kommande renoveringar. Enligt kommunförvaltningens förslag ska skolan kunna klaras och fortsätta sin verksamhet eftersom de bägge huvudbyggnaderna på Bleketskolan är i bra skick och kan vara kvar som stomme.

Däremot finns tre mindre byggnader på skolområdet som är i dåligt skick och som antingen behöver rivas. Allt talar därmed för att skolverksamheten kommer att få bedrivas delvis i baracker under den tid sanering, rivning och ombyggnad sker. En renovering av byggnaderna är inte försvarbart ekonomiskt, detta enligt tjänsteutlåtandet från kommunchef Ann-Britt Svedberg.

Läs mer: Renovering av Bleketskolan utreds

Läs mer: 100 miljoner behöver satsas

Läs mer: Luftproblem även vid Bleketskolan

Läs mer: Även Bleketskolan behöver utrymmas

Kommunledningen på Tjörn hade en information om förslaget och planerna för fempartimajoritetens politiker på tisdagskvällen och imorgon torsdag ska kommunstyrelsens arbetsutskott fatta ett första beslut vid ett extra sammanträde, detta sedan förslaget drogs tillbaks vid ett möte förra veckan. Ledande kommunpolitiker vill inte uttala sig om detaljerna i förslaget som av kommunförvaltningen belagts med sekretess tills KS/AU-beslutet är fattat.

Den politiska majoriteten är emellertid överens om att man måste ha kvar två högstadieskolor på Tjörn och att det inte blir en koncentration av högstadiet till Häggvallskolan på östra Tjörn. Det har en längre tid förts en diskussion om framtiden för Bleketskolan men allt talar alltså i dag för att skolan blir kvar men med utbyggnader och renoveringar. Den politiska majoriteten är också angelägen om att få en så bred enighet som möjligt kring grundläggande skolfrågor av detta slag.

I förslaget att behålla Bleketskolan ingår också att man bygger ut både den skolan och Häggvallskolan till att omfatta årskurserna 4-9. Övriga skolor behålls men omfattar årskurserna F-3. Skolorna med förskola och lågstadium kan då anpassas till förskoleverksamheten om ökade behov uppstår. När klasserna 4 och 5 flyttar till högstadieskolorna finns lokalytor där förskolor kan komma in. Det finns nämligen ett behov av fler förskolor upp till sex nya enheter på Tjörn.

Myggenäs skola är ett undantag där skolan måste byggas till med motsvarande 4-5 avdelningar förskola under förutsättning att modulerna skall avvecklas.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar