Frihet med cykel på tre hjul 

Fun2Go, det är roligt att vara två på den cykel Orust kommun köpt in till boenden i omsorgen. Nu kan alla äldre som inte längre kan cykla på egen hand komma ut på en tur.  

Fun2Go heter den parcykel som Orust köpt in till boendena. Många äldre har inte, när kroppen och knoppen har åldrats, kunnat cykla på egen hand, men nu är det möjligt att cykla igen, med Fun2Go cykeln. Carita Nurmi är anhörigsamordnare i kommunen och den som sett till att cykeln köpts in.

– Tanken är att parcykeln stimulerar till fysiskt aktivitet och till samvaro, glädje och bidrar med ökad livskvalitet. Denna form av aktivitet skapar samtalsämnen, minnen och massor av härliga upplevelser. De boende kan cykla med personalen men även boka cykeln och ta en tur med sina anhöriga.

Fun2Go är en dubbelcykel, en trehjuling, där användarna sitter bredvid varandra. En person styr, båda kan använda pedalerna och när det tar emot kopplar man på en hjälpfunktion som drivs av ett batteri som är uppladdningsbart. Båda två har en bra utsikt och kan kommunicera bra med varandra under färden.

–Tanken är att cykeln ska rotera i kommunen. Nu är den på Kaprifolgården, sedan ska den vara på boenden både i Ellös och Svanesund. Det bästa vore ju att ha en cykel på varje ort men den vi nu köpt in är en bra start.

Cykeln är utformad så att även de som är som funktionsnedsatta, rullstolsbundna eller synskadade kan cykla och känna vinden genom håret. Med parcykeln går det att ställa om till olika funktionslägen för att stimulera och ökad blodcirkulation och rörlighet i benen.

– Vi har valt att köpa en cykel där brukaren kan cykla med men där cykeln även kan ställas om så att brukaren bara följer med. Tack vare att cykeln har elmotor går det med lätthet att ensam cykla, elmotorn hjälper till då det blir lite motstånd.

Det är Folkhälsorådet som har varit med och finansierat cykeln via utvecklingsmedel som verksamheterna har kunnat söka. Syftet med utvecklingsmedlen är att förbättra folkhälsan påOrust.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se