Friskvårdsbidraget höjs i Tjörns kommun

Vid senaste KF-mötet slogs fast att friskvårdsbidraget för kommunens anställda höjs från 800 till 1200 kronor. Ändringen gäller retroaktivt för…