”Fritid och kultur viktigt”

Vilka är det som styr i kommunen och vad tycker de är viktigt? Näst på tur har vi Liberalernas Lisbeth…