Fritidsboende kan inte räkna med hemtjänst

Inte heller på Tjörn kommer det att vara självklart att fritidsboende som i corona-tider flyttar ut till sina sommarstugor kan…