Frustration kring pendelparkeringen

Vid Stenungsund station finns 139 parkeringsplatser norr om stationen. Det finns dock fortfarande inte plats för alla som vill pendla.

– Pendelparkeringen vid Stenungsunds station är helt värdelös, säger Stefan Wahlström, som vill ha en förändring.

Han har pendlat sedan 2005 och tycker att kommunen borde ta tag i pendelparkeringen vid Stenungsunds station. Stefan har skickat klagomål till kommunen via mail och har även skrivit ett inlägg på deras Facebook sida, men har fortfarande inte fått något svar.

Stefan får leta parkeringsplats på morgonen vid Stenungsunds station varje gång och tycker att detta är en fråga som kommunen borde ta tag i nu.

– Ja, ibland tar det så lång tid att hitta parkeringsplats att det är lättare att ta bilen till jobbet och det är ju inte bra för miljön.

Idén om att gå ihop ett gäng och köpa en minibuss med andra pendlare har slagit honom, då han fått p-böter när han ställt sig på andra parkeringar i Stenungsund.

– Vad händer då, om fler gör det? Då kan man ju lägga ner pendeltrafiken sen.

Han tror absolut att fler personer hade pendlat om situationen såg annorlunda ut.

– Jag har kört buss här i många år, så jag har ju hört passagerarna snacka och de är ju vansinniga över detta. Antingen får de leta efter parkering och det tycker de tar för lång tid eller så tar de bilen för att det går snabbare.

Han skulle vilja att kommunen gör en förändring genom att bygga ut den parkering som redan finns idag, för att slippa gå så långt från pendelparkeringen längst bort på Norra vägen till pendelstationen.

– Alla andra kommuner ser till att deras pendlare har parkeringsplatser men inte Stenungsund. Det är märkligt, säger Stefan Wahlström.

Kommunens ansvar

I Stenungsund finns det 139 st parkeringsplatser norr om stationen, ej uppmärkta platser längs med Norra vägen på andra sidan spåret och en grusplan, Västergårds allé, i slutet på Norra vägen. Trots detta verkar inte platserna räcka till.

  Frågan om pendelparkeringen ligger i luften och jag inser bekymret, säger Kerstin Gunneröd, handläggare färdtjänst och trafik i Stenungsunds kommun.

I och med att Stenungsunds kommun ska bygga ett resecentrum som ska vara klart år 2022, om allt går som det ska, kommer man även att se över parkeringssituationen.

– Det ligger fram i tiden, det är alltid svårare att bygga parkeringar i centrum då det är ett attraktivt område, säger Kerstin Gunneröd.

Kommunen kommer att anlägga en pendelparkering vid Nösnäs, de planerar att bygga ut en befintlig pendelparkering i Stora Höga och på sikt kan det även bli aktuellt att bygga ut pendelparkeringen i Jörlanda.

Västtrafik som vill öka resandet med kollektivtrafiken berättar att det inte finns några planer på att bygga pendelparkeringar i Stenungsund, men att det är ett område som omnämnts.

– Pendelparkeringar är en bra grej för att få folk att pendla mer. Vi vill såklart förenkla för de som reser, säger Mette Ramquist, presschef på västtrafik.

Annie Mellbert

Fakta: Pendelparkeringarna

Stenungsunds station, 139 st

Stora Höga station, 168 st

Jörlanda infart, 71 st

Svenshögen station, 14 st

Kolhättans färjeläge, omärkt grusplan så antalet går ej att säga exakt.

Munkeröd, 30 st

Ucklum, 13 st

Relaterade artiklar
Fler artiklar