• Kerstin Gadde (S)

  Gadde ödmjuk inför valet

  Hon har lyckats hålla samman en spretig majoritet i snart fyra år. Kommunalrådet Kerstin Gadde (S) ser fram emot kommande val, får hon fortsatt förtroende som kommunalråd, tar hon gärna uppdraget igen.

  Det är ingen hemlighet att det stundtals varit oroligt inom nuvarande majoritet. Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de gröna, Folkviljan Orust, Vänsterpartiet och Orustpartiet har, till skillnad från förra mandatperiodens majoritet, lyckats hålla. Kerstin Gadde (S) kommunalråd är lite sliten så här i slutet av året men ser samtidigt fram emot kommande valrörelse.

  Sitter du kvar på din post efter valet?

  – Om jag får förtroendet så gör jag det. Valet får avgöra om jag är kvar som kommunalråd nästa mandatperiod eller inte, jag är ödmjuk inför valresultatet. 

  Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit under den här mandatperioden?

  – Det har inte alltid varit lätt att hålla ihop en så stor majoritet som vi haft. Det har varit ett givande och tagande från alla partier. Vi kunde efter många turer öppna Henåns skola igen, en fråga som tagit så oerhört med energi under en lång period. Jag är stolt över skolans personal som klarade detta. Vi har kunnat vända detta till något bra, landets näst bästa skola. VI har satsat medvetet på skolan och det har givit resultat. Jag vill även lyfta fram kontakten mellan kommun och näringsliv, vi har hittat nya vägar att gå, nya vägar att möta näringslivet och det känns som vi har dem med oss.

  Vad är du mest missnöjd med över? 

  – Vi har inte arbetat med kollektivtrafiken som vi ville. Orustborna kommer inte till jobbet, det går för dåligt med bussar, en dröm vore att låta pensionärer åka gratis men där är vi inte. Inom politiken har det varit en rad återremisser på stora ärenden, det är aldrig bra och dessutom kostsamt för kommunen då tjänstemännen måste bereda samma ärende flera gånger.

  Vilka tror du blir de tre viktigaste valfrågorna på riksplanet?

  – Något måste göras åt vårdkön. Barnmorskornas situation är inte hållbar i dag. Något radikalt måste göras för att Sverige ska få ordning på vården. Integration är en viktig fråga som måste ses över, likaså att få våra samhällen trygga, vi måste utbilda nya poliser och få ut dem i samhällena.

  Vilka blir de viktigaste frågorna för Orustborna i valet? 

  – Kollektivtrafiken, Orustborna måste kunna komma till sina jobb. Företagare skriker efter arbetskraft men det går i dag inte på ett enkelt sätt att pendla till eller från Orust kollektivt. Skatten kommer absolut bli en valfråga. Moderaterna går redan nu ut med att de vill sänka skatten i kommunen, frågan är vad de vill skära ned inom vår verksamhet för att få pengarna att räcka? Är det personalen i verksamheten som ska bli färre? Bostadsbyggandet är en viktig fråga. Vi måste få områden där människor kan bygga, vi måste få till nya lägenhetsområden. Vi har kommit en bra bit redan, genom att slutföra flera planer som arbetats med i åratal, men det saknas bostäder. Brofrågan är en fortsatt viktig fråga, den kommer vi jobba intensivt med.

  Vilka övriga partier kan ni tänka er att bilda majoritet med? Vilka partier kan ni absolut inte tänka er att styra ihop med?

  – Jag samarbetar med alla utom Sverigedemokraterna. Deras åsikter ligger så långt från mina personliga värderingar som det går att komma. Vi har under denna mandatperiod haft en stor majoritet med många olika partier. I en liten kommun gäller det att vi har så lika värderingar som möjligt, men även att personkemin stämmer.

  Vem blir tuffaste motståndaren i debatterna? 

  – Jag önskar att det blir en tuff och givande debatt i fullmäktige. Vi har ett debattklimat vi måste tänka på och förhålla oss till. Om jag ska välja en att debattera med så väljer jag gärna Veronica Almroth (L). Hon är alltid påläst och kan föra en givande debatt i en ton som jag uppskattar.

  Vilka är de största problemen som Orust kommun behöver hitta en lösning på? 

  – Återigen kollektivtrafiken. Kan vi inte göra det möjligt för Orustborna att pendla till jobb och skola får vi inga som vill flytta in hit. Omsorgens ekonomi är något vi måste fortsätta arbeta vidare med. Det är redan tagit många och stora omtag för att komma till rätta med deras stora underskott men det är en bit kvar. Vi har en organisationsförändring som vi arbetar med nu. Då vi gick om från nämnder till utskott hängde inte organisationen med, det ser vi över. Det handlar inte om nedskärningar utan om att ha rätt man på rätt plats.

  Erika Olofsson

  0303-728229

  erika.olofsson@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar