Gamla karpdammar ska få spegeln tillbaka

De så kallade karpdammarna vid kommunägda Sundsby säteri på Tjörn ska nu rensas så att den ursprungliga vattenspegeln kommer tillbaka…