• Tvetenskolan, den sista av de gamla småskolorna i Stenungsund skall nu säljas. Efter ett nej till LSS-boende på fastigheten hoppas nu kommunen på en köpare som vill bygga lägenheter. Foto: Lasse Andrée

  Gammal bygdeskola ut till försäljning

  Efter att Stenungsunds kommun bestämt sig för att satsa på ett nytt LSS-boende i Svenshögen istället för i Tveten kommer den gamla bygdeskolan att säljas.

  Det fanns långt gångna planer på att satsa på ett nytt LSS-boende i Tveten genom att bygga om och bygga ut Tvetenskolan. En utredning fick dock kommunen att ändra sig, en utredning som visade på svårigheter att få dit personal, brister i kollektivtrafiken och stora ombyggnadskostnader. Istället fastnade kommunen för att satsa i Svenshögen på ett rent nybygge för cirka 20 miljoner.

  I och med detta finns i dag ingen användning av Tvetenskolan för kommunen och nu konstaterar kommunalrådet Bo Pettersson (S) att skolan ska säljas.

  – Vi har ingen kommunal användning av skolan utan när bygglov och annat är klart för LSS-projektet i Svenshögen kan vi starta en process för att sälja Tvetenskolan.

  Vad kan byggnaderna användas till?

  – Vi hoppas till exempel att kunna hitta någon som är beredd att bygga lägenheter på skolområdet, något som behövs också i denna del av kommunen. Vi får förbereda en försäljning av fastigheten när det blir aktuellt.

  Oppositionsrådet Linda Maria Hermansson (C) stödjer också planerna på en försäljning.

  – Jag var emot satsningen på en ombyggnad till LSS-boende från början och det är en utmärkt idé att sälja skolan till någon som vill bygga lägenheter. Det kan få plats sex mindre lägenheter i skolan och det finns det efterfrågan på i alla delar av kommunen.

  Tvetenskolan har efter att skolan lades ned fungerat som gruppboende men i dag finns uppenbart ingen användning för skolan framöver. Bo Pettersson kan inte säga när man går ut och säljer skolan men det finns en beredskap för att sälja fastigheten och marken.

  Lasse Andrée

  0303-72 82 28

  redaktion@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar