Gäss ett allt större gissel

Gäss blir ett allt större problem för jordbruket längs Bohuskusten och i STO-regionen. Gässen orsakar omfattande skador på grödor, ersättningarna är små och sällsynta och skyddsjakten begränsas inte minst i reservatsområden.

Orust och Tjörn är två kommuner som drabbats hårt av den allt större stammen av gäss som orsakar omfattade skördeskador i kommunerna. Det handlar både om grågäss och canadagäss. Jordbrukare, inte minst med marker i reservatsområden drabbas hårt ekonomiskt.

– Verkligen, säger Birgit Jönsson och Jan Landström vid LRF. Det här är ett allt större bekymmer för jordbruket och vi märker hur både grågäss och canadagäss växer i antal snabbt. De orsakar betydligt större skador på grödor än de flesta tror och vi talar om hundratals gäss som kan ”invadera” åkermarker och orsaka skördeskador.

Jan Landström konstaterar att skadeersättningarna från staten är i regel små och sällsynta men i dagarna har en Orustlantbrukare fått 37 292 kronor i ersättning för att gässen åt upp vårvetet samtidigt som han inte fick tillstånd till skyddsjakt.

– Det finns både allmän jakt och skyddssjakt på gässen men det beror mycket på var gässen befinner sig om man kan jaga dem. Vi menar att staten tar ett alltför litet ansvar i den här frågan och framför allt måste ersättningsnivåerna bli högre när man inte kan skjuta av gäss i tillräcklig omfattning, konstaterar Jan Landström och Birgit Jönsson.

Det har också visat sig som i Orustfallet att lantbrukaren inte kunnat skrämma bort gässen med raketer, flaggor eller att helt enkelt jaga bort dem och därmed har han fått ersättning.

Enligt länsstyrelsens beslut ska man först ha försökt skrämma bort gässen innan man tar till andra åtgärder som skyddsjakt, men det hjälper inte i de flesta fall.

– Det är faktiskt så att gässen – eftersom de är så många – också är ett hot mot statens egna naturvårdsambitioner eftersom gässen i grunda sjöar som är speciellt skyddade med mångfald också äter upp bottenvegetationen som man vill skydda i dessa sjöar, säger Jan Landström. Problemet med gäss växer både längs den bohuslänska kusten och i Göta älvdalen.

Länsstyrelsens vilthandläggare David Bruun medger att det är mycket sällsynt med ersättning till lantbrukare som drabbats av skador av gäss:

– Fallet på Orust var nära nog ett undantag och ett specialfall. Det är främst vid fyra fågelsjöar eller fågelområden som ersättning kan utgå nämligen kring Hornborgasjön, Östern, Hullsjön och Dättern (vik i Vänern). I första hand ska man försöka minska stammen via skyddsjakt. Samtidigt är det så att problemet med gässen är internationellt och ökar för varje år. Man diskuterar detta på EU-nivå, säger han.

Lasse André

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se