Ska gästhamnen i Edshultshall nästa sommar drivas i privat regi? Det ska kommunstyrelsen på Orust fatta beslut om i veckan.

Gästhamnar på Orust privatiseras?

Driften av gästhamnar på Orust kan komma att läggas ut på anbud. Fyra av kommunens gästhamnar föreslås drivas privat kommande säsong.

Frågan om att driva gästhamnar i privat regi lyftes redan förra året. Beslut fattades då att utreda om hamnarna i Edshultshall, Henån, Hälleviksstrand och Stocken kunde skötas med en alternativ driftsform. Även möjligheten att samordna gästhamnar och ställplatser för husbilar undersöktes.

Som första hamn ut var Henån där ett företag tog över driften av kommunens gästhamn på entreprenad. Pilotsatsningen föll väl ut. Resultatet av förra sommarens projekt visar att kommunen med trolig vinst kan lägga ut de övriga föreslagna gästhamnarna på entreprenad. Företaget som vann upphandlingen i Henån under föregående år har till kommunen redovisat att antalet gästhamnsnätter har varit 398 till antalet. 2016 var antalet något färre, 365 gästnätter. Kommunen slipper personalkostnad för gästhamnarna och får istället 25 000 kronor för upplåtelsen av gästhamnen.

– Vi gick back 40 000 kronor på gästhamnarna förra året, nu får vi istället in 25 000 kronor i Henån, säger Lars Larsson (C) ordförande i utskottet för samhällsutveckling.

Enligt den enkät som gjorts bland de gästande båtarna får gästhamnen i Henån gott betyg. Det har varit varken fler eller färre synpunkter i år än tidigare år.

Nu vill politikerna prova det vinnande konceptet från Henån på fler platser. De mindre hamnarna på västra Orust ska ut på entreprenad kommande sommar. Att kommunens verksamhet läggs ut på drift av privat aktör är nytt för Orust. Lars Larsson vill därför långsamt skynda fram och finna lokala lösningar för varje liten gästhamn.

– Vi väljer att inte lägga ut Käringön, Gullholmen och Mollösund, där vi har absolut flest gästnätter, på entreprenad. Det är bättre att vi provar i lite mindre hamnar. De har inte lika omfattande beläggning men har besökare och då ska service finnas.

Kommunstyrelsen ska i dag onsdag fatta beslut om driften av Henåns gästhamn och de övriga tre gästhamnarna ska läggas ut på anbud. Förslaget är att gästhamnarna läggs på anbud om ett år med möjlighet till förlängning.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se 

Relaterade artiklar
Fler artiklar